Klasa specjalności: II wszystkie typy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót drogowych

 

Oferujemy:

 • Wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi, zajęcia praktyczne.
 • Opłatę egzaminacyjną (egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora)
 • Serwis kawowy

Czas trwania szkolenia: 102 godz.

 

Program kursu podstawowego obejmuje:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych.
 • Walce drogowe – budowa, obsługa, technologia, zajęcia praktyczne

Organizacja kursu:

 • Zajęcia popołudniowe lub weekendowo
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora walców drogowych klasy II (wszystkie typy), stosowny wpis w książce operatora.

 

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora walców drogowych w zakresie II klasy uprawnień.

Klasa II obejmuje wszystkie typy i wielkości walców drogowych.

Kurs na walec drogowy kończy się egzaminem państwowym, zdawanym  przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

 

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora walca

Znalazłeś kurs dla siebie? Zapytaj o warunki finansowania, miejsce kursu i zapisz się już dzisiaj.

kom: 696-105-999 | poczta@zawodowy.eu

Zapisz się

Sprawdź czy jesteśmy już w twoim mieście

Zapisz się niezobowiązująco przez formularz

Skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów