Organizacja kursu:

 • Trybem popołudniowym lub weekendowym.
 • Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy i instruktorzy akredytowani przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
 • Kurs kończy się egzaminem państwowym składającym się z dwóch części. Część pierwsza to egzamin praktyczny. Część druga to egzamin teoretyczny.
 • Po zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym kursant otrzymuje świadectwo ukończenia kursu, uprawnienia państwowe do wykonywania pracy operatora stosowny wpis w książce operatora.

Cel kursu:

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki

Wymagania:

 • ukończone 18 lat,
 • aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora określonej specjalności

Klasa specjalności: wszystkie typy

Rodzaj maszyny lub urządzenia: Maszyny do robót ziemnych

Oferujemy:

 • wykłady wraz z materiałami szkoleniowymi
 • zajęcia praktyczne
 • Opłatę egzaminacyjną (egzamin państwowy, świadectwo, książkę operatora)
 • Herbata,woda

Czas trwania: 134 godz.

Program kursu obejmuje moduły:

 •  Budowa, obsługa, technologia, Bezpieczeństwo i higiena pracy.
 •  Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych,
 •  Zajęcia praktyczne

Dzięki naszym kursom operatora koparko-ładowarki zdobędziesz uprawnienia i wiedzę!

Opole, ul Głogowska 43
Opole

ul.Głogowska 43

tel: 77-544-9998
kom: 501-249-639

Zapisz się niezobowiązująco przez formularz

Skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów