Podkategorie szkolenia maszyn budowlanych

  1. Koparki jednonaczyniowe III klasa
  2. Koparki jednonaczyniowe I klasa
  3. Koparkoładowarki
  4. Ładowarki jednonaczyniowe III klasa
  5. Ładowarki jednonaczyniowe I klasa
  6. Spycharki III klasa -do 110 kW
  7. Spycharki I klasa -wszystkie

Cennik szkoleń na maszyny budowlane

Kurs zawodowy

III klasa

II klasa

I klasa

kurs operator koparko-ładowarki 

1 400,00 zł

kurs operator koparki jednonaczyniowej

1 400,00 zł

1 000,00 zł

kurs operator ładowarki jednonaczyniowej

1 400,00 zł

1 000,00 zł

kurs operator spycharki

1 400,00 zł

1 000,00 zł

Walce

1 400,00 zł

Kurs operator koparko-ładowarki 

Zdobądź kwalifikacje do pracy z wózkami widłowymi jezdniowych. Nasz kurs to zajęcia praktyczne i teoretyczne, w tym zdobycie możliwości używania w sposób bezpieczny butli gazowych (LPG).
maszyny budowlane

Kurs operator koparki jednonaczyniowej

maszyny budowlane

Kurs operator ładowarki jednonaczyniowej

maszyny budowlane

Kurs operator spycharki

maszyny budowlane

Walce drogowe

maszyny budowlane

Kurs obsługi zagęszczarek i ubijaków

maszyny budowlane